Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

1. Provozovatel poskytuje ubytování v soukromí zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele

2. Provozovatelem ubytování v soukromí je: Pavel Mucska, OIB: 67183868617.

3. Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

4. Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden na internetových stránkách www.pirovacapartments.hr.

II.

1. Cena za ubytovací služby je vypočtena provozovatelem po dotazu podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace. Ceník je také k dispozici na stránkách www.pirovacapartments.hr/cenik

2. Po učinění nezávazné rezervace ze strany zákazníka, zašle provozovatel zákazníkovi email s detaily jeho rezervace, včetně upřesnění celkové ceny za ubytování a odkazy na obchodní a storno podmínky a požádá tímto zákazníka o jejich přečtení a následné odsouhlasení. Pokud zákazník tento email potvrdí a podmínky odsouhlasí, stává se rezervace oboustranně závaznou a zákazník tímto souhlasí s obchodními podmínkami, storno podmínkami a celkovou cenou za ubytování.

3. Provozovatel poté vypočítá výši zálohy za ubytovací služby, která činí 50% z ceny rezervovaného ubytování a požádá zákazníka o úhradu zálohy.

4. Zákazník uhradí zálohu za ubytování bankovním převodem na účet provozovatele, vedený u RaiffeisenBank a to nejpozději do 3 pracovních dnů od závazné rezervace.                                                                                                       Platba se provádí v měně: Eur, IBAN: HR3424840083190106249. BIC/SWIFT kód: RZBHHR2X. Jméno příjemce: Pavel Mucska. Žádné další údaje není potřeba zadávat.

5. Pokud zákazník ve lhůtě 3 pracovních dnů zálohu za ubytování neuhradí, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

6. Doplatek za ubytování hradí zákazník v den nástupu, při chek-in proceduře a to pouze hotově.

7. V případě vlastní neúčasti si může objednavatel určit za sebe náhradu po dohodě s ubytovatelem. Storno poplatky se v tomto případě neplatí.

8. Při proceduře chek-in uhradí zákazník v hotovosti rovněž cenu za závěrečný úklid a to ve výši 35 Eur za apartmán + pobytovou taxu za každou osobu a den (dle aktuálního ceníku chorvatské vlády).

III.

1. Ubytování je možné pouze po celých týdnech, vždy od soboty do soboty, pokud se zákazník s provozovatelem nedomluví jinak.

2. Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu https://www.pirovacapartments.hr/informace/storno-podminky

3. Nástup na ubytování je možný vždy v sobotu od 15-20 hodin. O případný opožděný nástup (po 20h) musí zákazník provozovatele požádat předem, nejpozději však do 15:00h nástupního dne a to telefonicky na tel.č:+420777769975. Nesplněním této podmínky ztrácí objednavatel nárok na ubytování.

4. Ukončení pobytu je vždy do 10:00h v den odjezdu.

5. Skupinové pobyty podléhají zvláštním smluvním podmínkám.