Storno podmínky

Storno podmínky

I.

V případě, že zákazník nemůže k rezervovanému pobytu nastoupit, je povinen provozovateli uhradit stornopoplatek v této výši:

Zrušení pobytu 60 a více dní před termínem nástupu: 30% z celkové ceny rezervovaného pobytu    

( provozovatel vrátí zákazníkovi 20% z uhrazené zálohy na účet, ze kterého byla záloha uhrazena )

Zrušení pobytu 30 a více dní před termínem nástupu: 50% z celkové ceny rezervovaného pobytu    

( zákazníkovi propadá plná výše uhrazené zálohy, provozovatel není povinen zákazníkovi vracet žádnou finanční náhradu )

Zrušení pobytu 29 až 14 dní před termínem nástupu: 70% z celkové ceny rezervovaného pobytu    

( zákazníkovi propadá uhrazená záloha + je povinen uhradit finanční náhradu provozovateli ve výši dalších 20% z celkové ceny rezervovaného pobytu na účet provozovatele a to do 14 dní od písemné výzvy ze strany provozovatele ).

Zrušení pobytu 14 a méně dní před termínem nástupu: 100% z celkové ceny rezervovaného pobytu    

( zákazníkovi propadá uhrazená záloha ve prospěch provozovatele + je povinen uhradit finanční náhradu provozovateli ve výši dalších 50% z celkové ceny rezervovaného pobytu na účet provozovatele a to do 14 dní od písemné výzvy ze strany provozovatele )

Doporučujeme našim hostům, aby si pro tyto případy uzavřeli individuální pojištění storna.